Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół w Barcinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwum

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwum

 1. Księga ewidencji dzieci.
 2. Księga uczniów.
 3. Arkusze ocen.
 4. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
 5. Ewidencja legitymacji szkolnych.
 6. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek.
 7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 8. Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego.
 9. Rejestr Uchwały Rady Pedagogicznej
 10. Zarządzenia dyrektora szkoły.
 11. Rejestr pracowników.
 12. Akta osobowe pracowników.
 13. Ewidencja urlopowa.
 14. Ewidencja chorobowa.
 15. Księgi inwentarzowe.
 16. Rejestr korespondencji.
 17. Rejestr wypadków.
 18. Ewidencja upoważnień.                                                                        

Składnice akt oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

Komórki prowadzące: dyrektor szkoły, sekretariat.
• Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).
• Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły
osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym
na terenie placówki.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marzena Wolska

Data wytworzenia:
22 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Halina Pietrzak

Data publikacji:
09 lip 2023, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Halina Pietrzak

Data aktualizacji:
09 lip 2023, godz. 13:26