Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół w Barcinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Zespołu Szkół w Barcinie

Zespół Szkół w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Zespołu Szkół w Barcinie.


 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-05  

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne           


 • Serwis zawiera część plików w formacie PDF – w postaci nieprzeszukiwalnych plików (skan dokumentów). Są to między innymi skany dokumentów od podmiotów zewnętrznych, które szkoła posiada w wersji papierowej lub też zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. W miarę możliwości będziemy dokładać starań, by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia:  2024-03-30

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2023-08-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Marzena Wolska.

 • E-mail: marzenawolska@zsbarcin.onmicrosoft.com

 • Telefon: 52 383 25 86

Każdy ma prawo:  


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,  

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: 


 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie

 • Adres: ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin

 • E-mail: sek.sp@zsbarcin.pl

 • Telefon: 52 383 25 86

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek - ul. Artylerzystów 13

Szkoła  jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek  posiada podjazdy, właz schodowy oraz toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Wejścia do szkoły umożliwiają wejście osobom niepełnosprawnym do budynków szkolnych.

Budynek - ul Polna 1 

Szkoła  jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście do szkoły umożliwia wejście osobom niepełnosprawnym do 
budynku szkolnego. W budynku jest dostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marzena Wolska

Data wytworzenia:
30 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Halina Pietrzak

Data publikacji:
09 lip 2023, godz. 13:05

Osoba aktualizująca informacje

Halina Pietrzak

Data aktualizacji:
30 mar 2024, godz. 10:06