Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół w Barcinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin"

W dniu 19.03.2024 r. została podpisana umowa dofinansowania projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin” ze środków dla działania 8.12 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Projekt zakłada rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także podnoszenie kwalifikacji/kompetencji kadry nauczycieli szkół podstawowych w gminie Barcin i liceum w Barcinie. Oprócz zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, wszystkie szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne a ponadto powstanie Sala Doświadczania Świata w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie.

Realizacja projektu przewidziana jest od 02.05.2024 r. do 31.08.2026 r. (zajęcia z uczniami odbywać się będą w roku szkolnym 2024/2025, 2025/2026)                                   

Zadania/działania w projekcie:

ZADANIE NR 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Mamliczu (SPM)

1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:

a) rozwijające z j.angielskiego,

b) wyrównawcze z informatyki,

c) wyrównawcze z matematyki,

d) rozwijające matematyczno-informatyczne.

2) Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualne/grupowe - w zależności od potrzeb, skierowane do uczniów posiadających opinie/ orzeczenia poradni PPP, realizacja zgodnie z ich zaleceniami:

a) arteterapia,

b) zajęcia logopedyczne,

c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl.1-3.

ZADANIE NR 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie (SPP)

1) Zajęcia rozwijające komp. kluczowe uczniów:

a) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. VIII,

b) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. VI-VII,

c) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. IV-V,

d) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów kl.VI-VII,

e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. VII-VIII,

f) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI,

g) Zajęcia rozwijające z informatyki z elementami programowania dla uczniów klas IV-VI.

2) Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualne/ grupowe - w zależności od potrzeb, skierowane do uczniów posiadających opinie/orzeczenia poradni PPP, realizacja zgodnie z ich zaleceniami:

a) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami integracji sensorycznej,

b) Zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I-IV,

c) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

ZADANIE NR 3 Utworzenie Sali Doświadczania Świata w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie (SPP)

Zadanie dotyczy adaptacji pomieszczenia (roboty i stałe wyposażenie) w SPP - miejsce konieczne do realizacji zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych).       

ZADANIE NR 4 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie (SP1)

1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:

a)Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. VI-VII,

b)Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII,

c)Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów kl.VI-VII,

d)Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII,

e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. VII-VIII,

f)Zajęcia rozwijające z matematyki z zastosowaniem gier dydaktycznych dla uczniów klas IV-V,

g)Zajęcia rozwijające z chemii,

h)Zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów kl. V-VI,

i) Zajęcia rozwijające z biologii dla uczniów kl. V-VI,

2)Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualne/grupowe -w zależności od potrzeb, skierowane do uczniów posiadających opinie/ orzeczenia poradni PPP, realizacja zgodnie z ich zaleceniami:

a) zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej dla uczniów kl. IV,

b) zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej dla uczniów kl. VII.

ZADANIE NR 5 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie ( w ramach Zespołu Szkół w Barcinie)

1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:

a) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. IV -V,

b) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. VI -VII,

c) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas VIII,

d) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów kl. IV-V,

e) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów kl. VI-VII,

f) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII,

g) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. VII-VIII,

h) Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów kl. VII-VIII,

i) Zajęcia z programowania dla uczniów kl. IV-V,

j) Zajęcia z programowania dla uczniów kl.VI-VII.

2) Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualne/grupowe - w zależności od potrzeb, skierowane do uczniów posiadających opinie/ orzeczenia poradni PPP, realizacja zgodnie z ich zaleceniami:

a) Terapia czaszkowo-krzyżowa,

b) Zajęcia logopedyczne,

c) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- grupa młodsza-klasy 1-3,

d) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne - grupa starsza - klasy 4-8,

e) Bajkoterapia,

f) Muzykoterapia,

g) Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się.

ZADANIE NR 6 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie (w ramach Zespołu Szkół w Barcinie)

1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:

a) Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego (na poziomie pre-intermediate),

b) Zajęcia rozwijające z j. angielskiego na poziomie intermediate,

c) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3-4.

ZADANIE NR 7 Podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, studia podyplomowe dla nauczycieli: Szkoły Podstawowej im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie, Zespołu Szkół w Barcinie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie Szkoły Podstawowej w Mamliczu).                                          

Grupę docelową stanowią uczniowie 5 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin: Szkoły Podstawowej im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie (w ramach Zespół Szkół w Barcinie), Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie (w ramach Zespół Szkół w Barcinie), Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie, Szkoły Podstawowej w Mamliczu oraz nauczyciele tych szkół.

Zaplanowano objęcie wsparciem: 5 szkół (4 szkoły podstawowe – SP1, SP2 ( w ramach Zespołu Szkół), SPM, SPP i Liceum Ogólnokształcące (w ramach Zespołu Szkół), 369 uczniów tych szkół, w tym 92 uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych i 277 uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, 43 nauczycieli SP1, SPP, SPM, Zespołu Szkół w Barcinie. Zaplanowane rezultaty projektu: liczba przedstawicieli kadry szkół, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 35 osób, liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje – 296, wskaźniki wspólne: liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparcie w programie – 11.

 

Wartość projektu: 1 096 748,40 zł,

Dofinansowanie łącznie: 987 073,56 zł, w tym:

Wkład Funduszy Europejskich: 932 236,14 zł

Budżet Państwa: 54 837,42 zł

Wkład własny: 109 674,84 zł

    

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marzena Wolska

Data wytworzenia:
11 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Halina Pietrzak

Data publikacji:
11 cze 2024, godz. 11:13

Osoba aktualizująca informacje

Halina Pietrzak

Data aktualizacji:
11 cze 2024, godz. 11:13