bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Przyjmuje podania, wnioski i pisma petentów.
Sprawy do rozstrzygnięcia kierowane są w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły.

Stan przyjmowanych spraw
O stanie sprawy można dowiedzieć się osobiście lub drogą elektroniczną/telefoniczną
z wykorzystaniem danych określonych w piśmie rozpoczynającym sprawę.

Kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Sprawy rozpatrywane są bezzwłocznie, w kolejności wpływu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie – mgr Marzena Wolska

marzenawolska@zsbarcin.onmicrosoft.com
 tel. 52 383 29 40                                                                                                                        tel. 52 383 25 86
Przyjęcie interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w terminie niekolidującym z wykonywanymi czynnościami.

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Barcinie - mgr Małgorzata Wiland

malgorzatawiland1968@gmail.com
tel. 52 383 23 46
Przyjęcie interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w terminie niekolidującym z wykonywanymi czynnościami.

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Barcinie - mgr Grażyna Stypczyńska

grazynastypczynska@zsbarcin.onmicrosoft.com
tel. 52 383 23 92                                                                                                                    Przyjęcie interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w terminie niekolidującym z wykonywanymi czynnościami.

Sekretariat

ul. Artylerzystów 13
88-190 Barcin
tel. 52 383 25 86
sek.sp@zsbarcin.pl

ul. Polna 1
88-190 Barcin
tel. 52 383 23 92
sek.lo@zsbarcin.plOpublikował: Halina Pietrzak
Publikacja dnia: 06.04.2021
Podpisał: Halina Pietrzak
Dokument z dnia: 22.11.2017
Dokument oglądany razy: 974