bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwum

 Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwum

1. Księga ewidencji uczniów.
2. Księga uczniów.
3. Arkusze ocen.
4. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
5. Ewidencja legitymacji szkolnych.
6. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek.
7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
8. Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego.
9. Rejestr Uchwały Rady Pedagogicznej
10. Zarządzenia dyrektora szkoły.
11. Rejestr pracowników.
12. Akta osobowe pracowników.
13. Ewidencja urlopowa.
14. Ewidencja chorobowa.
15. Księgi inwentarzowe.
16. Rejestr korespondencji.
17. Rejestr wypadków.
18. Ewidencja upoważnień.

Archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

Komórki prowadzące: dyrektor szkoły, sekretariat.
• Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).
• Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły
osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym
na terenie placówki.Opublikował: Halina Pietrzak
Publikacja dnia: 22.11.2017
Podpisał: Halina Pietrzak
Dokument z dnia: 22.11.2017
Dokument oglądany razy: 236