bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności Zespołu Szkół w Barcinie:

Zespół Szkół umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:
1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie oraz w uzasadnionych przypadkach uczniów spoza obwodu,
2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
3. realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum,
4. prowadzi zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych,
5. zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz w miarę możliwości organizuje pomoc socjalną, doradztwo zawodowe oraz wsparcie w zakresie wyboru kierunku kształcenia,
6. realizuje inne działania statutowe wspierające rozwój uczniów.Opublikował: Halina Pietrzak
Publikacja dnia: 22.11.2017
Podpisał: Halina Pietrzak
Dokument z dnia: 22.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 047